0,014 als een breuk

0,014 als breuk is gelijk aan 14/1000 of 7/500
Stappen om 0,014 in een breuk om te zetten:
Schrijf 0,014 als  
0,014/1

Vermenigvuldig zowel de teller als de noemer met 10 voor elk cijfer achter de komma:
0,014/1
  =  
0,014 x 1000/1 x 1000
  =  
14/1000


Om de breuk te verkleinen vinden we de Greatest Common Factor (GCF) voor 14 en 1000. Een factor is gewoon een getal dat zich in een ander getal deelt zonder rest.
De factoren van 14 zijn: 1  2  7  14 
De factoren van 1000 zijn: 1  2  4  5  8  10  20  25  40  50  100  125  200  250  500  1000 
De grootste gemene deler (GCF) voor zowel 14 als 1000 is: 2
Om nu de breuk te verkleinen, delen we zowel de teller als de noemer door de GCF-waarde.
14/1000
  =  
14 ÷ 2/1000 ÷ 2
  =  
7/500


Als een kanttekening is het gehele getal-integraal deel: leeg
Het decimale deel is: .014 = 014/1000
Volledige uitsplitsing van eenvoudige breuken: 14/1000
= 7/500

Scroll naar beneden om het precisiepunt aan te passen, zodat 0.014 kan worden opgesplitst in een specifiek aantal cijfers. De pagina bevat ook 2-3D grafische weergaven van 0,014 als een breuk, de verschillende soorten breuken, en wat voor soort breuk 0.014 is bij conversie.


Grafische weergave van 0,014 als een breuk

Cirkeldiagramweergave van het fractionele deel van 0.014


Precisieniveau voor 0,014

Het precisieniveau is het aantal cijfers waarop moet worden afgerond. Selecteer hieronder een punt met een lagere nauwkeurigheid om het decimaalteken te breken 0.014 verder naar beneden in fractievorm. Het standaard precisiepunt is 5.

Als het laatste cijfer achteraan "5" is, kunt u de opties "half afronden naar boven" en "half omlaag afronden" gebruiken om dat cijfer naar boven of beneden af ​​te ronden wanneer u het precisiepunt wijzigt.

Bijvoorbeeld 0,875 met een precisiepunt van 2 afgeronde helften omhoog = 88/100, afgeronde helft omlaag = 87/100.


select a precision point:


1400/100000
= 140/10000
= 14/1000
= 7/500

Decimaal naar breukomzetter

Voer een decimale waarde in:


Teller & Noemer voor 0,014 als een breuk

0.014 = 0 014/1000
teller/noemer = 014/1000


Is 014/1000 een gemengd, geheel getal of een juiste breuk?

Een gemengd getal bestaat uit een geheel getal (gehele getallen hebben geen breuken of decimalen) en een eigen breukgedeelte (een breuk waarbij de teller (het bovenste getal) kleiner is dan de noemer (het onderste getal). In dit geval de waarde van het gehele getal is empty en de juiste breukwaarde is 014/1000.


Kunnen alle decimalen worden omgezet in een breuk?

Niet alle decimalen kunnen in een breuk worden omgezet. Er zijn 3 basistypen, waaronder:

Afsluitende decimalen hebben een beperkt aantal cijfers achter de komma.

Voorbeeld: 6494.76 = 6494 76/100

Terugkerende decimalen hebben een of meer herhalende getallen achter de komma die oneindig doorlopen.

Voorbeeld: 5834.3333 = 5834 3333/10000 = 333/1000 = 33/100 = 1/3 (rounded)

Irrationele decimalen gaan eeuwig door en vormen nooit een zich herhalend patroon. Dit type decimaal kan niet worden uitgedrukt als een breuk.

Voorbeeld: 0.570234519.....Breuk in decimaal

U kunt ook de omgekeerde conversie zien, d.w.z. hoe fractie 014/1000 wordt omgezet in een decimaal.


Gemeenschappelijke decimale naar breuk conversies
© www.asafraction.net