0,045 als een breuk

0,045 als breuk is gelijk aan 45/1000 of 9/200
Stappen om 0,045 in een breuk om te zetten:
Schrijf 0,045 als  
0,045/1

Vermenigvuldig zowel de teller als de noemer met 10 voor elk cijfer achter de komma:
0,045/1
  =  
0,045 x 1000/1 x 1000
  =  
45/1000


Om de breuk te verkleinen vinden we de Greatest Common Factor (GCF) voor 45 en 1000. Een factor is gewoon een getal dat zich in een ander getal deelt zonder rest.
De factoren van 45 zijn: 1  3  5  9  15  45 
De factoren van 1000 zijn: 1  2  4  5  8  10  20  25  40  50  100  125  200  250  500  1000 
De grootste gemene deler (GCF) voor zowel 45 als 1000 is: 5
Om nu de breuk te verkleinen, delen we zowel de teller als de noemer door de GCF-waarde.
45/1000
  =  
45 ÷ 5/1000 ÷ 5
  =  
9/200


Als een kanttekening is het gehele getal-integraal deel: leeg
Het decimale deel is: .045 = 045/1000
Volledige uitsplitsing van eenvoudige breuken: 45/1000
= 9/200

Scroll naar beneden om het precisiepunt aan te passen, zodat 0.045 kan worden opgesplitst in een specifiek aantal cijfers. De pagina bevat ook 2-3D grafische weergaven van 0,045 als een breuk, de verschillende soorten breuken, en wat voor soort breuk 0.045 is bij conversie.


Grafische weergave van 0,045 als een breuk

Cirkeldiagramweergave van het fractionele deel van 0.045


Precisieniveau voor 0,045

Het precisieniveau is het aantal cijfers waarop moet worden afgerond. Selecteer hieronder een punt met een lagere nauwkeurigheid om het decimaalteken te breken 0.045 verder naar beneden in fractievorm. Het standaard precisiepunt is 5.

Als het laatste cijfer achteraan "5" is, kunt u de opties "half afronden naar boven" en "half omlaag afronden" gebruiken om dat cijfer naar boven of beneden af ​​te ronden wanneer u het precisiepunt wijzigt.

Bijvoorbeeld 0,875 met een precisiepunt van 2 afgeronde helften omhoog = 88/100, afgeronde helft omlaag = 87/100.


select a precision point:


4500/100000
= 450/10000
= 45/1000
= 9/200

Decimaal naar breukomzetter

Voer een decimale waarde in:


Teller & Noemer voor 0,045 als een breuk

0.045 = 0 045/1000
teller/noemer = 045/1000


Is 045/1000 een gemengd, geheel getal of een juiste breuk?

Een gemengd getal bestaat uit een geheel getal (gehele getallen hebben geen breuken of decimalen) en een eigen breukgedeelte (een breuk waarbij de teller (het bovenste getal) kleiner is dan de noemer (het onderste getal). In dit geval de waarde van het gehele getal is empty en de juiste breukwaarde is 045/1000.


Kunnen alle decimalen worden omgezet in een breuk?

Niet alle decimalen kunnen in een breuk worden omgezet. Er zijn 3 basistypen, waaronder:

Afsluitende decimalen hebben een beperkt aantal cijfers achter de komma.

Voorbeeld: 8961.72 = 8961 72/100

Terugkerende decimalen hebben een of meer herhalende getallen achter de komma die oneindig doorlopen.

Voorbeeld: 9356.3333 = 9356 3333/10000 = 333/1000 = 33/100 = 1/3 (rounded)

Irrationele decimalen gaan eeuwig door en vormen nooit een zich herhalend patroon. Dit type decimaal kan niet worden uitgedrukt als een breuk.

Voorbeeld: 0.246055500.....Breuk in decimaal

U kunt ook de omgekeerde conversie zien, d.w.z. hoe fractie 045/1000 wordt omgezet in een decimaal.


Gemeenschappelijke decimale naar breuk conversiesDrie decimalen naar breukconversies


© www.asafraction.net