0,092 als een breuk

0,092 als breuk is gelijk aan 92/1000 of 23/250
Stappen om 0,092 in een breuk om te zetten:
Schrijf 0,092 als  
0,092/1

Vermenigvuldig zowel de teller als de noemer met 10 voor elk cijfer achter de komma:
0,092/1
  =  
0,092 x 1000/1 x 1000
  =  
92/1000


Om de breuk te verkleinen vinden we de Greatest Common Factor (GCF) voor 92 en 1000. Een factor is gewoon een getal dat zich in een ander getal deelt zonder rest.
De factoren van 92 zijn: 1  2  4  23  46  92 
De factoren van 1000 zijn: 1  2  4  5  8  10  20  25  40  50  100  125  200  250  500  1000 
De grootste gemene deler (GCF) voor zowel 92 als 1000 is: 4
Om nu de breuk te verkleinen, delen we zowel de teller als de noemer door de GCF-waarde.
92/1000
  =  
92 ÷ 4/1000 ÷ 4
  =  
23/250


Als een kanttekening is het gehele getal-integraal deel: leeg
Het decimale deel is: .092 = 092/1000
Volledige uitsplitsing van eenvoudige breuken: 92/1000
= 46/500
= 23/250

Scroll naar beneden om het precisiepunt aan te passen, zodat 0.092 kan worden opgesplitst in een specifiek aantal cijfers. De pagina bevat ook 2-3D grafische weergaven van 0,092 als een breuk, de verschillende soorten breuken, en wat voor soort breuk 0.092 is bij conversie.


Grafische weergave van 0,092 als een breuk

Cirkeldiagramweergave van het fractionele deel van 0.092


Precisieniveau voor 0,092

Het precisieniveau is het aantal cijfers waarop moet worden afgerond. Selecteer hieronder een punt met een lagere nauwkeurigheid om het decimaalteken te breken 0.092 verder naar beneden in fractievorm. Het standaard precisiepunt is 5.

Als het laatste cijfer achteraan "5" is, kunt u de opties "half afronden naar boven" en "half omlaag afronden" gebruiken om dat cijfer naar boven of beneden af ​​te ronden wanneer u het precisiepunt wijzigt.

Bijvoorbeeld 0,875 met een precisiepunt van 2 afgeronde helften omhoog = 88/100, afgeronde helft omlaag = 87/100.


select a precision point:


9200/100000
= 920/10000
= 92/1000
= 46/500
= 23/250

Decimaal naar breukomzetter

Voer een decimale waarde in:


Teller & Noemer voor 0,092 als een breuk

0.092 = 0 092/1000
teller/noemer = 092/1000


Is 092/1000 een gemengd, geheel getal of een juiste breuk?

Een gemengd getal bestaat uit een geheel getal (gehele getallen hebben geen breuken of decimalen) en een eigen breukgedeelte (een breuk waarbij de teller (het bovenste getal) kleiner is dan de noemer (het onderste getal). In dit geval de waarde van het gehele getal is empty en de juiste breukwaarde is 092/1000.


Kunnen alle decimalen worden omgezet in een breuk?

Niet alle decimalen kunnen in een breuk worden omgezet. Er zijn 3 basistypen, waaronder:

Afsluitende decimalen hebben een beperkt aantal cijfers achter de komma.

Voorbeeld: 2275.51 = 2275 51/100

Terugkerende decimalen hebben een of meer herhalende getallen achter de komma die oneindig doorlopen.

Voorbeeld: 9571.3333 = 9571 3333/10000 = 333/1000 = 33/100 = 1/3 (rounded)

Irrationele decimalen gaan eeuwig door en vormen nooit een zich herhalend patroon. Dit type decimaal kan niet worden uitgedrukt als een breuk.

Voorbeeld: 0.237116246.....Breuk in decimaal

U kunt ook de omgekeerde conversie zien, d.w.z. hoe fractie 092/1000 wordt omgezet in een decimaal.


Gemeenschappelijke decimale naar breuk conversiesDrie decimalen naar breukconversies


© www.asafraction.net