0,10090 als een breuk

0,10090 als breuk is gelijk aan 10090/100000 of 1009/10000
Stappen om 0,10090 in een breuk om te zetten:
Schrijf 0,10090 als  
0,10090/1

Vermenigvuldig zowel de teller als de noemer met 10 voor elk cijfer achter de komma:
0,10090/1
  =  
0,10090 x 100000/1 x 100000
  =  
10090/100000


Om de breuk te verkleinen vinden we de Greatest Common Factor (GCF) voor 10090 en 100000. Een factor is gewoon een getal dat zich in een ander getal deelt zonder rest.
De factoren van 10090 zijn: 1  2  5  10  1009  2018  5045  10090 
De factoren van 100000 zijn: 1  2  4  5  8  10  16  20  25  32  40  50  80  100  125  160  200  250  400  500  625  800  1000  1250  2000  2500  3125  4000  5000  6250  10000  12500  20000  25000  50000  100000 
De grootste gemene deler (GCF) voor zowel 10090 als 100000 is: 10
Om nu de breuk te verkleinen, delen we zowel de teller als de noemer door de GCF-waarde.
10090/100000
  =  
10090 ÷ 10/100000 ÷ 10
  =  
1009/10000


Als een kanttekening is het gehele getal-integraal deel: leeg
Het decimale deel is: .10090 = 10090/100000
Volledige uitsplitsing van eenvoudige breuken: 10090/100000
= 1009/10000

Scroll naar beneden om het precisiepunt aan te passen, zodat 0.10090 kan worden opgesplitst in een specifiek aantal cijfers. De pagina bevat ook 2-3D grafische weergaven van 0,10090 als een breuk, de verschillende soorten breuken, en wat voor soort breuk 0.10090 is bij conversie.


Grafische weergave van 0,10090 als een breuk

Cirkeldiagramweergave van het fractionele deel van 0.10090


Precisieniveau voor 0,10090

Het precisieniveau is het aantal cijfers waarop moet worden afgerond. Selecteer hieronder een punt met een lagere nauwkeurigheid om het decimaalteken te breken 0.10090 verder naar beneden in fractievorm. Het standaard precisiepunt is 5.

Als het laatste cijfer achteraan "5" is, kunt u de opties "half afronden naar boven" en "half omlaag afronden" gebruiken om dat cijfer naar boven of beneden af ​​te ronden wanneer u het precisiepunt wijzigt.

Bijvoorbeeld 0,875 met een precisiepunt van 2 afgeronde helften omhoog = 88/100, afgeronde helft omlaag = 87/100.


select a precision point:


10090/100000
= 1009/10000

Decimaal naar breukomzetter

Voer een decimale waarde in:


Teller & Noemer voor 0,10090 als een breuk

0.10090 = 0 10090/100000
teller/noemer = 10090/100000


Is 10090/100000 een gemengd, geheel getal of een juiste breuk?

Een gemengd getal bestaat uit een geheel getal (gehele getallen hebben geen breuken of decimalen) en een eigen breukgedeelte (een breuk waarbij de teller (het bovenste getal) kleiner is dan de noemer (het onderste getal). In dit geval de waarde van het gehele getal is empty en de juiste breukwaarde is 10090/100000.


Kunnen alle decimalen worden omgezet in een breuk?

Niet alle decimalen kunnen in een breuk worden omgezet. Er zijn 3 basistypen, waaronder:

Afsluitende decimalen hebben een beperkt aantal cijfers achter de komma.

Voorbeeld: 2979.47 = 2979 47/100

Terugkerende decimalen hebben een of meer herhalende getallen achter de komma die oneindig doorlopen.

Voorbeeld: 4825.3333 = 4825 3333/10000 = 333/1000 = 33/100 = 1/3 (rounded)

Irrationele decimalen gaan eeuwig door en vormen nooit een zich herhalend patroon. Dit type decimaal kan niet worden uitgedrukt als een breuk.

Voorbeeld: 0.910049039.....Breuk in decimaal

U kunt ook de omgekeerde conversie zien, d.w.z. hoe fractie 10090/100000 wordt omgezet in een decimaal.


Gemeenschappelijke decimale naar breuk conversiesDrie decimalen naar breukconversies


© www.asafraction.net