0,10105 als een breuk

0,10105 als breuk is gelijk aan 10105/100000 of 2021/20000
Stappen om 0,10105 in een breuk om te zetten:
Schrijf 0,10105 als  
0,10105/1

Vermenigvuldig zowel de teller als de noemer met 10 voor elk cijfer achter de komma:
0,10105/1
  =  
0,10105 x 100000/1 x 100000
  =  
10105/100000


Om de breuk te verkleinen vinden we de Greatest Common Factor (GCF) voor 10105 en 100000. Een factor is gewoon een getal dat zich in een ander getal deelt zonder rest.
De factoren van 10105 zijn: 1  5  43  47  215  235  2021  10105 
De factoren van 100000 zijn: 1  2  4  5  8  10  16  20  25  32  40  50  80  100  125  160  200  250  400  500  625  800  1000  1250  2000  2500  3125  4000  5000  6250  10000  12500  20000  25000  50000  100000 
De grootste gemene deler (GCF) voor zowel 10105 als 100000 is: 5
Om nu de breuk te verkleinen, delen we zowel de teller als de noemer door de GCF-waarde.
10105/100000
  =  
10105 ÷ 5/100000 ÷ 5
  =  
2021/20000


Als een kanttekening is het gehele getal-integraal deel: leeg
Het decimale deel is: .10105 = 10105/100000
Volledige uitsplitsing van eenvoudige breuken: 10105/100000
= 2021/20000

Scroll naar beneden om het precisiepunt aan te passen, zodat 0.10105 kan worden opgesplitst in een specifiek aantal cijfers. De pagina bevat ook 2-3D grafische weergaven van 0,10105 als een breuk, de verschillende soorten breuken, en wat voor soort breuk 0.10105 is bij conversie.


Grafische weergave van 0,10105 als een breuk

Cirkeldiagramweergave van het fractionele deel van 0.10105


Precisieniveau voor 0,10105

Het precisieniveau is het aantal cijfers waarop moet worden afgerond. Selecteer hieronder een punt met een lagere nauwkeurigheid om het decimaalteken te breken 0.10105 verder naar beneden in fractievorm. Het standaard precisiepunt is 5.

Als het laatste cijfer achteraan "5" is, kunt u de opties "half afronden naar boven" en "half omlaag afronden" gebruiken om dat cijfer naar boven of beneden af ​​te ronden wanneer u het precisiepunt wijzigt.

Bijvoorbeeld 0,875 met een precisiepunt van 2 afgeronde helften omhoog = 88/100, afgeronde helft omlaag = 87/100.


select a precision point:


10105/100000
= 2021/20000

Decimaal naar breukomzetter

Voer een decimale waarde in:


Teller & Noemer voor 0,10105 als een breuk

0.10105 = 0 10105/100000
teller/noemer = 10105/100000


Is 10105/100000 een gemengd, geheel getal of een juiste breuk?

Een gemengd getal bestaat uit een geheel getal (gehele getallen hebben geen breuken of decimalen) en een eigen breukgedeelte (een breuk waarbij de teller (het bovenste getal) kleiner is dan de noemer (het onderste getal). In dit geval de waarde van het gehele getal is empty en de juiste breukwaarde is 10105/100000.


Kunnen alle decimalen worden omgezet in een breuk?

Niet alle decimalen kunnen in een breuk worden omgezet. Er zijn 3 basistypen, waaronder:

Afsluitende decimalen hebben een beperkt aantal cijfers achter de komma.

Voorbeeld: 603.59 = 603 59/100

Terugkerende decimalen hebben een of meer herhalende getallen achter de komma die oneindig doorlopen.

Voorbeeld: 6299.3333 = 6299 3333/10000 = 333/1000 = 33/100 = 1/3 (rounded)

Irrationele decimalen gaan eeuwig door en vormen nooit een zich herhalend patroon. Dit type decimaal kan niet worden uitgedrukt als een breuk.

Voorbeeld: 0.628600879.....Breuk in decimaal

U kunt ook de omgekeerde conversie zien, d.w.z. hoe fractie 10105/100000 wordt omgezet in een decimaal.


Feedback


Gemeenschappelijke decimale naar breuk conversies
© www.asafraction.net