0,15120 als een breuk

0,15120 als breuk is gelijk aan 15120/100000 of 189/1250
Stappen om 0,15120 in een breuk om te zetten:
Schrijf 0,15120 als  
0,15120/1

Vermenigvuldig zowel de teller als de noemer met 10 voor elk cijfer achter de komma:
0,15120/1
  =  
0,15120 x 100000/1 x 100000
  =  
15120/100000


Om de breuk te verkleinen vinden we de Greatest Common Factor (GCF) voor 15120 en 100000. Een factor is gewoon een getal dat zich in een ander getal deelt zonder rest.
De factoren van 15120 zijn: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  14  15  16  18  20  21  24  27  28  30  35  36  40  42  45  48  54  56  60  63  70  72  80  84  90  105  108  112  120  126  135  140  144  168  180  189  210  216  240  252  270  280  315  336  360  378  420  432  504  540  560  630  720  756  840  945  1008  1080  1260  1512  1680  1890  2160  2520  3024  3780  5040  7560  15120 
De factoren van 100000 zijn: 1  2  4  5  8  10  16  20  25  32  40  50  80  100  125  160  200  250  400  500  625  800  1000  1250  2000  2500  3125  4000  5000  6250  10000  12500  20000  25000  50000  100000 
De grootste gemene deler (GCF) voor zowel 15120 als 100000 is: 80
Om nu de breuk te verkleinen, delen we zowel de teller als de noemer door de GCF-waarde.
15120/100000
  =  
15120 ÷ 80/100000 ÷ 80
  =  
189/1250


Als een kanttekening is het gehele getal-integraal deel: leeg
Het decimale deel is: .15120 = 15120/100000
Volledige uitsplitsing van eenvoudige breuken: 15120/100000
= 1512/10000
= 756/5000
= 378/2500
= 189/1250

Scroll naar beneden om het precisiepunt aan te passen, zodat 0.15120 kan worden opgesplitst in een specifiek aantal cijfers. De pagina bevat ook 2-3D grafische weergaven van 0,15120 als een breuk, de verschillende soorten breuken, en wat voor soort breuk 0.15120 is bij conversie.


Grafische weergave van 0,15120 als een breuk

Cirkeldiagramweergave van het fractionele deel van 0.15120


Precisieniveau voor 0,15120

Het precisieniveau is het aantal cijfers waarop moet worden afgerond. Selecteer hieronder een punt met een lagere nauwkeurigheid om het decimaalteken te breken 0.15120 verder naar beneden in fractievorm. Het standaard precisiepunt is 5.

Als het laatste cijfer achteraan "5" is, kunt u de opties "half afronden naar boven" en "half omlaag afronden" gebruiken om dat cijfer naar boven of beneden af ​​te ronden wanneer u het precisiepunt wijzigt.

Bijvoorbeeld 0,875 met een precisiepunt van 2 afgeronde helften omhoog = 88/100, afgeronde helft omlaag = 87/100.


select a precision point:


15120/100000
= 1512/10000
= 756/5000
= 378/2500
= 189/1250

Decimaal naar breukomzetter

Voer een decimale waarde in:


Teller & Noemer voor 0,15120 als een breuk

0.15120 = 0 15120/100000
teller/noemer = 15120/100000


Is 15120/100000 een gemengd, geheel getal of een juiste breuk?

Een gemengd getal bestaat uit een geheel getal (gehele getallen hebben geen breuken of decimalen) en een eigen breukgedeelte (een breuk waarbij de teller (het bovenste getal) kleiner is dan de noemer (het onderste getal). In dit geval de waarde van het gehele getal is empty en de juiste breukwaarde is 15120/100000.


Kunnen alle decimalen worden omgezet in een breuk?

Niet alle decimalen kunnen in een breuk worden omgezet. Er zijn 3 basistypen, waaronder:

Afsluitende decimalen hebben een beperkt aantal cijfers achter de komma.

Voorbeeld: 1639.12 = 1639 12/100

Terugkerende decimalen hebben een of meer herhalende getallen achter de komma die oneindig doorlopen.

Voorbeeld: 3770.3333 = 3770 3333/10000 = 333/1000 = 33/100 = 1/3 (rounded)

Irrationele decimalen gaan eeuwig door en vormen nooit een zich herhalend patroon. Dit type decimaal kan niet worden uitgedrukt als een breuk.

Voorbeeld: 0.948783558.....Breuk in decimaal

U kunt ook de omgekeerde conversie zien, d.w.z. hoe fractie 15120/100000 wordt omgezet in een decimaal.


Gemeenschappelijke decimale naar breuk conversies


Meer voorbeeldconversies© www.asafraction.net