0,15134 als een breuk

0,15134 als breuk is gelijk aan 15134/100000 of 7567/50000
Stappen om 0,15134 in een breuk om te zetten:
Schrijf 0,15134 als  
0,15134/1

Vermenigvuldig zowel de teller als de noemer met 10 voor elk cijfer achter de komma:
0,15134/1
  =  
0,15134 x 100000/1 x 100000
  =  
15134/100000


Om de breuk te verkleinen vinden we de Greatest Common Factor (GCF) voor 15134 en 100000. Een factor is gewoon een getal dat zich in een ander getal deelt zonder rest.
De factoren van 15134 zijn: 1  2  7  14  23  46  47  94  161  322  329  658  1081  2162  7567  15134 
De factoren van 100000 zijn: 1  2  4  5  8  10  16  20  25  32  40  50  80  100  125  160  200  250  400  500  625  800  1000  1250  2000  2500  3125  4000  5000  6250  10000  12500  20000  25000  50000  100000 
De grootste gemene deler (GCF) voor zowel 15134 als 100000 is: 2
Om nu de breuk te verkleinen, delen we zowel de teller als de noemer door de GCF-waarde.
15134/100000
  =  
15134 ÷ 2/100000 ÷ 2
  =  
7567/50000


Als een kanttekening is het gehele getal-integraal deel: leeg
Het decimale deel is: .15134 = 15134/100000
Volledige uitsplitsing van eenvoudige breuken: 15134/100000
= 7567/50000

Scroll naar beneden om het precisiepunt aan te passen, zodat 0.15134 kan worden opgesplitst in een specifiek aantal cijfers. De pagina bevat ook 2-3D grafische weergaven van 0,15134 als een breuk, de verschillende soorten breuken, en wat voor soort breuk 0.15134 is bij conversie.


Grafische weergave van 0,15134 als een breuk

Cirkeldiagramweergave van het fractionele deel van 0.15134


Precisieniveau voor 0,15134

Het precisieniveau is het aantal cijfers waarop moet worden afgerond. Selecteer hieronder een punt met een lagere nauwkeurigheid om het decimaalteken te breken 0.15134 verder naar beneden in fractievorm. Het standaard precisiepunt is 5.

Als het laatste cijfer achteraan "5" is, kunt u de opties "half afronden naar boven" en "half omlaag afronden" gebruiken om dat cijfer naar boven of beneden af ​​te ronden wanneer u het precisiepunt wijzigt.

Bijvoorbeeld 0,875 met een precisiepunt van 2 afgeronde helften omhoog = 88/100, afgeronde helft omlaag = 87/100.


select a precision point:


15134/100000
= 7567/50000

Decimaal naar breukomzetter

Voer een decimale waarde in:


Teller & Noemer voor 0,15134 als een breuk

0.15134 = 0 15134/100000
teller/noemer = 15134/100000


Is 15134/100000 een gemengd, geheel getal of een juiste breuk?

Een gemengd getal bestaat uit een geheel getal (gehele getallen hebben geen breuken of decimalen) en een eigen breukgedeelte (een breuk waarbij de teller (het bovenste getal) kleiner is dan de noemer (het onderste getal). In dit geval de waarde van het gehele getal is empty en de juiste breukwaarde is 15134/100000.


Kunnen alle decimalen worden omgezet in een breuk?

Niet alle decimalen kunnen in een breuk worden omgezet. Er zijn 3 basistypen, waaronder:

Afsluitende decimalen hebben een beperkt aantal cijfers achter de komma.

Voorbeeld: 2491.40 = 2491 40/100

Terugkerende decimalen hebben een of meer herhalende getallen achter de komma die oneindig doorlopen.

Voorbeeld: 4770.3333 = 4770 3333/10000 = 333/1000 = 33/100 = 1/3 (rounded)

Irrationele decimalen gaan eeuwig door en vormen nooit een zich herhalend patroon. Dit type decimaal kan niet worden uitgedrukt als een breuk.

Voorbeeld: 0.409381058.....Breuk in decimaal

U kunt ook de omgekeerde conversie zien, d.w.z. hoe fractie 15134/100000 wordt omgezet in een decimaal.


Gemeenschappelijke decimale naar breuk conversiesDrie decimalen naar breukconversies


© www.asafraction.net