0,5088 als een breuk

0,5088 als breuk is gelijk aan 5088/10000 of 318/625
Stappen om 0,5088 in een breuk om te zetten:
Schrijf 0,5088 als  
0,5088/1

Vermenigvuldig zowel de teller als de noemer met 10 voor elk cijfer achter de komma:
0,5088/1
  =  
0,5088 x 10000/1 x 10000
  =  
5088/10000


Om de breuk te verkleinen vinden we de Greatest Common Factor (GCF) voor 5088 en 10000. Een factor is gewoon een getal dat zich in een ander getal deelt zonder rest.
De factoren van 5088 zijn: 1  2  3  4  6  8  12  16  24  32  48  53  96  106  159  212  318  424  636  848  1272  1696  2544  5088 
De factoren van 10000 zijn: 1  2  4  5  8  10  16  20  25  40  50  80  100  125  200  250  400  500  625  1000  1250  2000  2500  5000  10000 
De grootste gemene deler (GCF) voor zowel 5088 als 10000 is: 16
Om nu de breuk te verkleinen, delen we zowel de teller als de noemer door de GCF-waarde.
5088/10000
  =  
5088 ÷ 16/10000 ÷ 16
  =  
318/625


Als een kanttekening is het gehele getal-integraal deel: leeg
Het decimale deel is: .5088 = 5088/10000
Volledige uitsplitsing van eenvoudige breuken: 5088/10000
= 2544/5000
= 1272/2500
= 636/1250
= 318/625

Scroll naar beneden om het precisiepunt aan te passen, zodat 0.5088 kan worden opgesplitst in een specifiek aantal cijfers. De pagina bevat ook 2-3D grafische weergaven van 0,5088 als een breuk, de verschillende soorten breuken, en wat voor soort breuk 0.5088 is bij conversie.


Grafische weergave van 0,5088 als een breuk

Cirkeldiagramweergave van het fractionele deel van 0.5088


Precisieniveau voor 0,5088

Het precisieniveau is het aantal cijfers waarop moet worden afgerond. Selecteer hieronder een punt met een lagere nauwkeurigheid om het decimaalteken te breken 0.5088 verder naar beneden in fractievorm. Het standaard precisiepunt is 5.

Als het laatste cijfer achteraan "5" is, kunt u de opties "half afronden naar boven" en "half omlaag afronden" gebruiken om dat cijfer naar boven of beneden af ​​te ronden wanneer u het precisiepunt wijzigt.

Bijvoorbeeld 0,875 met een precisiepunt van 2 afgeronde helften omhoog = 88/100, afgeronde helft omlaag = 87/100.


select a precision point:


50880/100000
= 5088/10000
= 2544/5000
= 1272/2500
= 636/1250
= 318/625

Decimaal naar breukomzetter

Voer een decimale waarde in:


Teller & Noemer voor 0,5088 als een breuk

0.5088 = 0 5088/10000
teller/noemer = 5088/10000


Is 5088/10000 een gemengd, geheel getal of een juiste breuk?

Een gemengd getal bestaat uit een geheel getal (gehele getallen hebben geen breuken of decimalen) en een eigen breukgedeelte (een breuk waarbij de teller (het bovenste getal) kleiner is dan de noemer (het onderste getal). In dit geval de waarde van het gehele getal is empty en de juiste breukwaarde is 5088/10000.


Kunnen alle decimalen worden omgezet in een breuk?

Niet alle decimalen kunnen in een breuk worden omgezet. Er zijn 3 basistypen, waaronder:

Afsluitende decimalen hebben een beperkt aantal cijfers achter de komma.

Voorbeeld: 8469.12 = 8469 12/100

Terugkerende decimalen hebben een of meer herhalende getallen achter de komma die oneindig doorlopen.

Voorbeeld: 5118.3333 = 5118 3333/10000 = 333/1000 = 33/100 = 1/3 (rounded)

Irrationele decimalen gaan eeuwig door en vormen nooit een zich herhalend patroon. Dit type decimaal kan niet worden uitgedrukt als een breuk.

Voorbeeld: 0.788380542.....Breuk in decimaal

U kunt ook de omgekeerde conversie zien, d.w.z. hoe fractie 5088/10000 wordt omgezet in een decimaal.


Gemeenschappelijke decimale naar breuk conversies


Meer voorbeeldconversies© www.asafraction.net